Universe Custodian Guardians! ​Voice
of enslaved, gullible, homeless, ​
oppressed persecuted, struggling
and 
suffering. The Good people. 
​1 God's Favorites!!                  

1000's of Years of Evil are coming to an End!  BE GOOD  Cage Evil

Universe Custodian Guardians not-for-profit not-for- 
violence religious social-justice olutions, New-Age
time-management administrator Free Education 
provider promoting > Law-Giver Manifest:
Proclaiming 1 GOD's latest ​message for everyone
and ​making all previous messages obsolete. 

Welcome to the wonderful World of worshiping 1 GOD! ​​

Impendulo
Yombuzo

Ububi 
Ikhadinali   
​Pell

Mlayezo Wonyaka Omusha >>>

Ujabulele iziqhumane
zomlilo zonyaka omusha. Ungu Monakaliso
Wezemvelo Ama-Vandals Ezemvelo awakufanele unyaka omuhle!

​​Umphakathi

Bika Abadala
ukuhlukumeza !!!!

Vuselela

​Ukukholwa kwethu kungamandla ethu okuziphatha 

Izintshumayelo

Izizwe

County

Ukudla, isiphuzo ezitsheni zepulasitiki akunampilo nokungcola. Kuyaphela!
Amapholikhodi aboshwe!

Yonke Imidiya

Izifundazwe

Ukuhamba nge-cruise kuyinto
Ukonakaliswa Kwemvelo! Bamba Abanikazi, Abasebenza, Crew, Abagibeli, baphendulayo!

Isikhathi 

Isikhala

​IsiZulu 

Ukukholwa

1 Isonto