1000's of Years of Evil are coming to an End!  BE GOOD  Cage Evil

Universe Custodian Guardians not-for-profit not-for-
violence religious social-justice solutions, New-Age
time-management administrator Free Education
provider promoting > Law-Giver Manifest:
Proclaiming 1 GOD's latest ​message for everyone &
​making all previous messages obsolete. 

7Taşra

Yiyecek, içecek plastik kaplarda
içilmesi sağlıksız ve kirleticidir.
Bitiyor!  Anketçiler kafeslendi!

Zaman

Uzay

Yeni yıl havai fişeklerinin tadını çıkardım.  Sen bir çevresel vandalsın Çevresel Saldırılar
iyi bir yılı haketme!

Türk

Tüm Medya

Soru
Cevap 

1 inanç

İnancımız ahlaki gücümüzdür

Yeni Yıl Mesajı

Topluluk

7Kabileler

1 Kilise

yönetim bölges