Universe Custodian Guardians! ​Voice
of enslaved, gullible, homeless, ​
oppressed persecuted, struggling
and 
suffering. The Good people. 
​1 God's Favorites!!                  

1000's of Years of Evil are coming to an End!  BE GOOD  Cage Evil

Universe Custodian Guardians not-for-profit not-for- 
violence religious social-justice olutions, New-Age
time-management administrator Free Education 
provider promoting > Law-Giver Manifest:
Proclaiming 1 GOD's latest ​message for everyone
and ​making all previous messages obsolete. 

Welcome to the wonderful World of worshiping 1 GOD! ​​

Stam

Predikningar

Tid

Grevskap

Rapportera seniorer missbruk !!!!

Tyckte om det nya året fyrverkerier. Du är en miljövandal. Miljövandaler förtjänar inte ett bra år!


Alla media

Mat, dryck i plastbehållare är ohälsosamt och förorenar. Det slutar! Förorenare är burade!

Gemenskap

Rymden


Kryssningsfrakt är Miljövandalism! Hållägare, operatörer, besättning, passagerare, ansvariga!

Vår tro är vår moralisk styrka

1 Kyrka

Provinser

Fråga Svar

Uppdatering

Nyttårsmeddelande >>> 

1 Tro

Svenska