New:
Fun Day  

Gemenskap

Vår tro är vår moralisk styrka

Uppdatering

Nyttårsmeddelande >>> 

1 Tro

Svenska 

Predikningar

Translation:
עִברִית 

Alla media

1 Kyrka

Provinser

Fråga Svar


Universe Custodian Guardians not-for-profit not-
for-violence religious social-justice solutions! 
New-Age time-management administrator!
Free education provider, promoting:
 Law-GiverManifest: Proclaiming 1 God's
latest ​message for everyone and ​making all
​previous messages obsolete. 

Stam

Tid

Grevskap

Rapportera seniorer missbruk !!!!

Tyckte om det nya året fyrverkerier. Du är en miljövandal. Miljövandaler förtjänar inte ett bra år!


Mat, dryck i plastbehållare är ohälsosamt och förorenar. Det slutar! Förorenare är burade!

Rymden

Kryssningsfrakt är Miljövandalism! Hållägare, operatörer, besättning, passagerare, ansvariga!

Universe Custodian Guardians! ​
Voice of enslaved, gullible, homeless, ​
oppressed persecuted, struggling
and 
suffering. The Good people. 
1 God's Favorites!!