Languages Dialects

7 Provinces

1000's of Years of Evil are coming to an End!  BE GOOD  Cage Evil

Universe Custodian Guardians not-for-profit not-for-
violence religious social-justice solutions, New-Age
time-management administrator Free Education
provider promoting > Law-Giver Manifest:
Proclaiming 1 GOD's latest ​message for everyone &
​making all previous messages obsolete. 

Welcome to the wonderful World of worshiping 1 GOD! ​​

Stam

Predikningar

Tid

Grevskap

Rapportera seniorer
missbruk !!!!

Tyckte om det nya året fyrverkerier. Du är en miljövandal.
Miljövandaler förtjänar inte ett bra år!

Alla media

Mat, dryck i plastbehållare är ohälsosamt och förorenar. Det slutar!
Förorenare är burade!

Gemenskap

Rymden


Kryssningsfrakt är
Miljövandalism! Hållägare, operatörer, besättning, passagerare, ansvariga!

Vår tro är vår
moralisk styrka

1Kyrka

Provinser

Fråga Svar

Uppdatering

Nyttårsmeddelande >>> 

1Tro

Svenska