Transl​ation: Hawaiian Hawaiʻi

Updates:
Maori 

Universe Custodian Guardians not-for-profit not-
for-violence religious social-justice solutions! 
New-Age time-management administrator!
Free education provider, promoting:
 Law-GiverManifest: Proclaiming 1 God's
latest ​message for everyone and ​making all
​previous messages obsolete. 

Stam

Predikningar

Tid

Grevskap

Rapportera seniorer missbruk !!!!

Tyckte om det nya året fyrverkerier. Du är en miljövandal. Miljövandaler förtjänar inte ett bra år!


Alla media

Mat, dryck i plastbehållare är ohälsosamt och förorenar. Det slutar! Förorenare är burade!

Gemenskap

Rymden


Kryssningsfrakt är Miljövandalism! Hållägare, operatörer, besättning, passagerare, ansvariga!

Vår tro är vår moralisk styrka

1 Kyrka

Provinser

Fråga Svar

Uppdatering

Nyttårsmeddelande >>> 

1 Tro

Svenska 

New:
Fun Day  

Universe Custodian Guardians! ​
Voice of enslaved, gullible, homeless, ​
oppressed persecuted, struggling
and 
suffering. The Good people. 
1 God's Favorites!!