1000's of Years of Evil are coming to an End!  BE GOOD  Cage Evil

Universe Custodian Guardians not-for-profit not-
for-violence religious social-justice olutions, 
New-Age time-management administrator Free
Education provider promoting > Law-Giver
Manifest:
Proclaiming 1 GOD's latest ​message 
for everyone and ​making all previous messages
obsolete. 

Welcome to the wonderful World of worshiping 1 GOD! ​​

1 Imani

Ujumbe wa Mwaka Mpya >>>  

7 Makabila

Ubaya  
Kardinali 
​Pell

Imani yetu ni nguvu
zetu za maadili

Media zote

Muda


1 Kanisa

Chakula, kunywa katika ​vyombo vya
plastiki ni mbaya na uchafuzi. 
Ni Mwisho! Uchafuzi ni caged!

Mahubiri

Usafirishaji wa meli ni Uharibifu wa
Mazingira! Wamiliki, Wendeshaji,
​Crew, Abiria, Wajibikaji! 

Jumuiya

7 Mikoa

Ilifurahia mwaka mpya wa moto.
Wewe ni Vandal ya Mazingira
Vandals ya mazingira
hastahili mwaka mzuri!

Swahili

Shirs

Nafasi

Universe Custodian Guardians! ​
Voice of enslaved, gullible, homeless, ​
oppressed persecuted, struggling
and 
suffering. The Good people. 
​1 God's Favorites!!                  

Ripoti wazee dhuluma !!!!

Sasisha

Swali
Jibu