1000's of Years of Evil are coming to an End!  BE GOOD  Cage Evil

Universe Custodian Guardians not-for-profit not-for-
violence religious social-justice solutions, New-Age
time-management administrator Free Education
provider promoting > Law-Giver Manifest:
Proclaiming 1 GOD's latest ​message for everyone &
​making all previous messages obsolete. 

1 Imani

Swali
Jibu

Ujumbe wa Mwaka Mpya

7Makabila

Imani yetu ni nguvu
zetu za maadili

Media zote

Muda

1 Kanisa

Chakula, kunywa katika
​vyombo vya plastiki
ni mbaya na uchafuzi.
Ni Mwisho!
Uchafuzi ni caged!

Jumuiya

7Mikoa

Ilifurahia mwaka mpya wa moto.
Wewe ni Vandal ya Mazingira
Vandals ya mazingira
hastahili mwaka mzuri!

Swahili

Shires

Nafasi