Czas

Przestrzeń

7 Plemię

Jedzenie, picie w plastikowych pojemnikach jest niezdrowe i zanieczyszcza środowisko.
Kończy się! Skażeni są w klatce!

Wysyłka rejs jest Wandalizm środowiskowy! Trzymaj właścicieli, operatorów, załogę, pasażerów, odpowiedzialność!


​Polskie

1Kościół

1Wiara

Pytanie
Odpowiedź

7 Prowincje

Nasza wiara jest naszą siłą moralną

Wiadomość noworoczna >>>

Hrabstwo

Społeczność

Aktualizacja

Zgłoś seniorów nadużycie !!!!

Wszystkie media

Kazania

Cieszył się noworocznymi
fajerwerkami. Jesteś
środowiskowym wandalem
Wandali środowiskowych
​nie zasługują na dobry rok

Universe Custodian Guardians! ​
Voice of enslaved, gullible, homeless, ​
oppressed persecuted, struggling
and 
suffering. The Good people. 
​1 God's Favorites!!                  

1000's of Years of Evil are coming to an End!  BE GOOD  Cage Evil

Universe Custodian Guardians not-for-profit not-
for-violence religious social-justice olutions, 
New-Age time-management administrator Free
Education provider promoting > Law-Giver
Manifest:
Proclaiming 1 GOD's latest ​message 
for everyone and ​making all previous messages
obsolete. 

Welcome to the wonderful World of worshiping 1 GOD! ​​