Languages Dialects

Universe Custodian Guardians not-for-profit not-for-
violence religious social-justice solutions, New-Age
time-management administrator Free Education
provider promoting > Law-Giver Manifest:
Proclaiming 1 GOD's latest ​message for everyone &
​making all previous messages obsolete. 

Welcome to the wonderful World of worshiping 1 GOD! ​​

Czas

Przestrzeń

7Plemię

Jedzenie, picie w plastikowych pojemnikach jest niezdrowe i zanieczyszcza środowisko.
Kończy się! Skażeni są w klatce!

Wysyłka rejs jest Wandalizm środowiskowy! Trzymaj właścicieli, operatorów, załogę, pasażerów, odpowiedzialność!

​Polskie

1Kościół

1Wiara

Pytanie
Odpowiedź

7Prowincje

Nasza wiara jest naszą siłą moralną

Wiadomość noworoczna >>>

Hrabstwo

Społeczność

Aktualizacja

Zgłoś seniorów
nadużycie !!!!

Wszystkie media

Kazania

Cieszył się noworocznymi
fajerwerkami. Jesteś
środowiskowym wandalem
Wandali środowiskowych
​nie zasługują na dobry rok

7 Provinces

1000's of Years of Evil are coming to an End!  BE GOOD  Cage Evil