7 Plemię


Nasza wiara jest naszą siłą moralną

Kazania

7 Prowincje

Wszystkie media

Aktualizacja

Universe Custodian Guardians! ​
Voice of enslaved, gullible, homeless, ​
oppressed persecuted, struggling
and 
suffering. The Good people. 
1 God's Favorites!!                  

Universe Custodian Guardians not-for-profit not-
for-violence religious social-justice solutions! 
New-Age time-management administrator!
Free education provider, promoting:
 Law-GiverManifest: Proclaiming 1 God's
latest ​message for everyone and ​making all
​previous messages obsolete. 

Pytanie
Odpowiedź

New:
Fun Day  

Przestrzeń

Hrabstwo

Czas

Wysyłka rejs jest Wandalizm środowiskowy! Trzymaj właścicieli, operatorów, załogę, pasażerów, odpowiedzialność!

1Wiara

Społeczność

Jedzenie, picie w plastikowych pojemnikach jest niezdrowe i zanieczyszcza środowisko.
Kończy się! Skażeni są w klatce!

1Kościół

Cieszył się noworocznymi
fajerwerkami. Jesteś
środowiskowym wandalem
Wandali środowiskowych
​nie zasługują na dobry rok

​Polskie

Translation:
עִברִית 

Wiadomość noworoczna >>>

Zgłoś seniorów nadużycie !!!!