Universe Custodian Guardians! ​
Voice of enslaved, gullible, homeless, ​
oppressed persecuted, struggling
and 
suffering. The Good people. 
1 God's Favorites!!                  

Олон нийт

Хоол хүнс, хуванцар саванд уух нь эрүүл бус, бохирдуулдаг.
Энэ нь дуусдаг!
Бохирдуулагчийг устгасан!

Бидний итгэл бол бидний ёс суртахууны хүч чадал юм


Шинэчлэх

Зай

1 Итгэл  

1 Сүм

Муухай
​Кардинал
Pell

New:
Fun Day  

Transl​ation: Abanian 
një Zoti një Besimi një Kishë

Updates:
Answers 

Шинэ жилийн
зурвас
>>>

Номлол

Широ

7 Aймгууд

Шинэ жил салют буудаж байна
Та бол байгаль орчны вандал
юм Байгаль орчны вандалууд
​сайн жил хүртэх ёсгүй

Ахмад настнуудын талаар мэдээлэх доромжлол !!!!

Aсуулт
Xариулт 

Цаг хугацаа

Universe Custodian Guardians not-for-profit not-
for-violence religious social-justice solutions! 
New-Age time-management administrator!
Free education provider, promoting:
 Law-GiverManifest: Proclaiming 1 God's
latest ​message for everyone and ​making all
​previous messages obsolete. 

Монгол хэл

7 Oвог

Крузийн тээвэрлэлт нь
Байгаль орчны харгислал! Эзэмшигч, оператор, экипаж, зорчигчдод хариуцлага тооцоорой!

Бүх Медиа