Languages Dialects

7 Provinces

1000's of Years of Evil are coming to an End!  BE GOOD  Cage Evil

Universe Custodian Guardians not-for-profit not-for-
violence religious social-justice solutions, New-Age
time-management administrator Free Education
provider promoting > Law-Giver Manifest:
Proclaiming 1 GOD's latest ​message for everyone &
​making all previous messages obsolete. 

Welcome to the wonderful World of worshiping 1 GOD! ​​

Олон нийт

Хоол хүнс, хуванцар саванд уух нь эрүүл бус, бохирдуулдаг.
Энэ нь дуусдаг!
Бохирдуулагчийг устгасан!

Бидний итгэл бол бидний ёс суртахууны хүч чадал юм

Шинэ жилийн
зурвас
>>>

Номлол

Широ

7Aймгууд

Монгол хэл

7Oвог

Шинэ жил салют буудаж байна
Та бол байгаль орчны вандал
юм Байгаль орчны вандалууд
​сайн жил хүртэх ёсгүй

Aсуулт
Xариулт 

Цаг хугацаа

Бүх Медиа

Шинэчлэх

Зай

1 Итгэл  

1 Сүм

Муухай
​Кардинал
Pell

Крузийн тээвэрлэлт нь
Байгаль орчны харгислал! Эзэмшигч, оператор, экипаж, зорчигчдод хариуцлага тооцоорой!