Олон нийт

Хоол хүнс, хуванцар саванд уух нь эрүүл бус, бохирдуулдаг.
Энэ нь дуусдаг!
Бохирдуулагчийг устгасан!

Бидний итгэл бол бидний ёс суртахууны хүч чадал юм

Шинэ жилийн
зурвас
>>>

Широ

7Aймгууд

Монгол хэл

7Oвог

Шинэ жил салют буудаж байна
Та бол байгаль орчны вандал
юм Байгаль орчны вандалууд
​сайн жил хүртэх ёсгүй

Aсуулт
Xариулт 

Цаг хугацаа

Бүх Медиа

Шинэчлэх

Зай

1 Итгэл  

1 Сүм

Муухай
​Кардинал
Pell

Крузийн тээвэрлэлт нь
Байгаль орчны харгислал! Эзэмшигч, оператор, экипаж, зорчигчдод хариуцлага тооцоорой!

1000's of Years of Evil are coming to an End!  BE GOOD  Cage Evil

Universe Custodian Guardians not-for-profit not-for-
violence religious social-justice solutions, New-Age
time-management administrator Free Education
provider promoting > Law-Giver Manifest:
Proclaiming 1 GOD's latest ​message for everyone &
​making all previous messages obsolete. 

Welcome to the wonderful World of worshiping 1 GOD! ​​