1000's of Years of Evil are coming to an End!  BE GOOD  Cage Evil

Universe Custodian Guardians not-for-profit not-for-violence
religious social-justice solutions, New-Age time-management
administrator Free Education provider promoting > 
Law-Giver Manifest: Proclaiming 1 GOD's latest ​message
for everyone & making all previous messages obsolete. 

Олон нийт

Хоол хүнс, хуванцар саванд уух
эрүүл бус & бохирдол юм.
Энэ нь дуусдаг!
Бохирдуулагчийг устгасан!

Шинэ жилийн зурвас

Шар

Муж

Монгол хэл

Овог

Шинэ жил салют буудаж байна
Та бол байгаль орчны вандал юм
Байгаль орчны вандалууд сайн жил хүртэх ёсгүй

Цаг хугацаа

Бүх Медиа

Орон зай

1 Итгэл  

1 Сүм