1Bangaskiya

Sabuntawa

Sarari

Bangaskiyarmu ita ​ce ƙarfin halinmu

Wa'azin

Kabilu

Hausa

Tambaya
Amsa

Dukkanin Media

Jirgin ruwan jirgi shine Rushewar Muhalli! Masu Rike da Masu ​Rike
​da Mota

Yankuna

Al'umma

Lokaci

1Coci

Sakon Sabuwar Shekara  >>>

Abinci, abin sha a cikin kwantena na filastik ba shi da tsabta kuma ƙazanta ne. Ya ƙare! Masu tallata masu jefa kuri'a!

Rahoton tsofaffi zagi !!!!

Universe Custodian Guardians! ​
Voice of enslaved, gullible, homeless, ​
oppressed persecuted, struggling
and 
suffering. The Good people. 
​1 God's Favorites!!                  

1000's of Years of Evil are coming to an End!  BE GOOD  Cage Evil

Universe Custodian Guardians not-for-profit not-
for-violence religious social-justice olutions, 
New-Age time-management administrator Free
Education provider promoting > Law-Giver
Manifest:
Proclaiming 1 GOD's latest ​message 
for everyone and ​making all previous messages
obsolete. 

Welcome to the wonderful World of worshiping 1 GOD! ​​

County