New:
Fun Day  

Universe Custodian Guardians! ​
Voice of enslaved, gullible, homeless, ​
oppressed persecuted, struggling
and 
suffering. The Good people. 
1 God's Favorites!!                  

Transl​ation: Bangla 
বাংলা 

Updates:
Maori 

Universe Custodian Guardians not-for-profit not-
for-violence religious social-justice solutions! 
New-Age time-management administrator!
Free education provider, promoting:
 Law-GiverManifest: Proclaiming 1 God's
latest ​message for everyone and ​making all
​previous messages obsolete. 

O transporte de cruceiros é van- dalismo ambiental. Manter pro- pietarios, operadores, tripulantes, pasaxeiros, responsables!  

A nosa fe é a nosa forza moral!
O noso guía Manifestador da Lei

Desarme nuclear

Riqueza final do poder

1 Fe

Fin da riqueza Apartheid acabar
​ con parásitos depredadores depredadores Agora.  

Tempo

As civilizacións occidentais rematan! Para a supervivencia humana, o cust- odio da garda civilización faise cargo.  

A comida, a bebida en envases
​de plástico non é saudable e con- tamina. Remata! Os  contamina- dores están engaiolados! 

Pregunta 
   
Resposta 

1 Deus 1 Fe 1 Igrexav 
Gardiáns dos custodios do universo

Comarca

Todos os medios

Galego

7 Provincias

Cancelar os Xogos Olímpicos de inverno de verán  

Gas Mata 
Fumar mata 
Choke de carbón  

Actualización

7 Tribos

Mal 
Cardeal
Pell 

Cada escola ten unha reunión

Espazo

Estudo 

Denunciar abuso de persoas maiores !!!!

1 Igrexav

Sermóns

Comunidade