Universe Custodian Guardians not-for-profit not-
for-violence religious social-justice solutions! 
New-Age time-management administrator!
Free education provider, promoting:
 Law-GiverManifest: Proclaiming 1 God's
latest ​message for everyone and ​making all
​previous messages obsolete. 

Fraach Antwurd

Frysk

7 Stammen

Studearje 

Annuler les Jeux olympiques d'hiver d'été

Us leauwe is ús morele krêft!
 Us gids Wet Jout Manifest

Einde rykdom Apartheid ein parasitêr rôfdieren profytearje No

Kwea
Kardinaal
Pell 

Universe Custodian Guardians! ​
Voice of enslaved, gullible, homeless, ​
oppressed persecuted, struggling
and 
suffering. The Good people. 
1 God's Favorites!!                  

County

Elke skoalle hat in gearkomst

Preekjes

Update

Gas deadet
Smoken deadet
Koal Chokes 

Meld misbrûk fan senioaren !!!!

Westerske beskavingen einiget! Foar minsklik oerlibjen nimt Custodian Guardian Civilization it oer!

Alle media

7 Provinsjes

Mienskip

Einde lângoed fan posysje Krêft Rykdom

Cruise -skipfeart is Miljeufandalisme! Hâld eigners, eksploitanten, bemanning, passazjiers, ferantwurdlik!

Tiid

Rûmte

Transl​ation: Belarusian 
адзін Бог адна Вера адна Царква

Updates:
Answers 

1 Tsjerke

1 God 1 Leauwe 1 Tsjerke 
Universe Bewaarders

1 Leauwe

Iten, drinken yn plestik konteners is ûngesond en fersmoarget. It einiget! Fersmoargers binne yn koai!

New:
Fun Day