Ang ating Pananampalataya ang ating moral 

1Pananamp​alataya

Lahat ng Media

Ang pagkain, inumin sa mga plastik na lalagyan ay hindi masama sa katawan at mga karumihan. Natapos na! Ang polluters ay nakuha!

Shire

Mga tribo

Filipino

Komunidad

Space

Nasiyahan ang bagong taon na mga paputok. Ikaw ay isang Environmental Vandal  Ang
mga Vandals sa kapaligiran ay hindi
​karapat-dapat sa isang mahusay na taon!

Mga probinsya

1Simbahan

Oras

Mensahe ng Bagong Taon

Tanong Sagot

 1000's of Years of Evil are coming to an End!  BE GOOD  Cage Evil

Universe Custodian Guardians not-for-profit not-for-violence
religious social-justice solutions, New-Age time-management
administrator Free Education provider promoting > 
Law-Giver Manifest: Proclaiming 1 GOD's latest ​message
for everyone & making all previous messages obsolete.