1000's of Years of Evil are coming to an End!  BE GOOD  Cage Evil

Universe Custodian Guardians not-for-profit not-for-
violence religious social-justice solutions, New-Age
time-management administrator Free Education
provider promoting > Law-Giver Manifest:
Proclaiming 1 GOD's latest ​message for everyone &
​making all previous messages obsolete. 

Welcome to the wonderful World of worshiping 1 GOD! ​​

Shire

7Mga tribo

I-update

Filipino

Komunidad

Space

7Mga probinsya

1Simbahan

Oras

Mensahe ng Bagong Taon
Nasiyahan ang bagong taon 
na mga paputok. Ikaw ay isang Environmental Vandal  Ang 
mga Vandals sa kapaligiran 
ay hindi ​karapat-dapat sa 
​isang mahusay na taon!​​

Tanong Sagot

Masama 
​Cardinal 
Pell

Ang pagpapadala ng cruise ay
Vandalism sa Kapaligiran! Mga May-ari ng May-ari, Operator, Crew, Mga pasahero, Pananagutan!

Ang ating Pananampalataya ang ating moral 

1Pananamp​alataya

Lahat ng Media

Ang pagkain, inumin sa mga plastik na lalagyan ay hindi masama sa katawan at mga karumihan. Natapos a! Ang polluters ay nakuha!