7Mga tribo

7Mga probinsya

Tanong Sagot

Ang pagkain, inumin sa mga plastik na lalagyan ay hindi masama sa katawan at mga karumihan. Natapos a! Ang polluters ay nakuha!

Iulat ang Mga Seniors pang-aabuso !!!!

I-update


Filipino

Komunidad

Mensahe ng
Bagong Taon 
>>>

Ang pagpapadala ng cruise ay Vandalism
sa Kapaligiran! Mga May-ari ng May-ari,
Operator, Crew, Mga pasahero,
​Pananagutan!

Ang ating Pananampalataya ang ating moral 

1Pananamp​alataya

Lahat ng Media

Welcome to the wonderful World of worshiping 1 GOD! ​​

Shire

Space

Mga sermon

1Simbahan

Oras

Nasiyahan ang bagong taon na mga paputok. Ikaw ay isang Environmental Vandal  Ang mga Vandals sa kapaligiran ay hindi ​karapat-dapat sa ​isang mahusay na taon!​​

Universe Custodian Guardians! ​
Voice of enslaved, gullible, homeless, ​
oppressed persecuted, struggling
and 
suffering. The Good people. 
​1 God's Favorites!!                  

1000's of Years of Evil are coming to an End!  BE GOOD  Cage Evil

Universe Custodian Guardians not-for-profit not-
for-violence religious social-justice olutions, 
New-Age time-management administrator Free
Education provider promoting > Law-Giver
Manifest:
Proclaiming 1 GOD's latest ​message 
for everyone and ​making all previous messages
obsolete.