1000's of Years of Evil are coming to an End!  BE GOOD  Cage Evil

Universe Custodian Guardians not-for-profit not-for-
violence religious social-justice solutions, New-Age
time-management administrator Free Education
provider promoting > Law-Giver Manifest:
Proclaiming 1 GOD's latest ​message for everyone &
​making all previous messages obsolete. 

Welcome to the wonderful World of worshiping 1 GOD! ​​

Shire

7Mga tribo

I-update

Filipino

Komunidad

Space

Nasiyahan ang bagong taon
na mga paputok. Ikaw ay isang Environmental Vandal  Ang
mga Vandals sa kapaligiran
ay hindi ​karapat-dapat sa
​isang mahusay na taon!

7Mga probinsya

1Simbahan

Oras

Mensahe ng Bagong Taon

Tanong Sagot

Masama 
​Cardinal 
Pell

Ang pagpapadala ng cruise ay
Vandalism sa Kapaligiran! Mga May-ari ng May-ari, Operator, Crew, Mga pasahero, Pananagutan!

Ang ating Pananampalataya ang ating moral 

1Pananamp​alataya

Lahat ng Media

Ang pagkain, inumin sa mga plastik na lalagyan ay hindi masama sa katawan at mga karumihan. Natapos a! Ang polluters ay nakuha!