1000's of Years of Evil are coming to an End!  BE GOOD  Cage Evil

Universe Custodian Guardians not-for-profit not-for- 
violence religious social-justice olutions, New-Age
time-management administrator Free Education 
provider promoting > Law-Giver Manifest:
Proclaiming 1 GOD's latest ​message for everyone
and ​making all previous messages obsolete. 

Welcome to the wonderful World of worshiping 1 GOD! ​​

Kázání

Všechna média

Jídlo, pití v plastových obalech je nezdravé a znečišťuje. Končí to!
Znečištění jsou v kleci!

Společenství

Kmeny

Novoroční zpráva >>>

Provincie

Hrabství

Výletní plavba je Environmentální vandalismus! Držte majitele, operátory, posádky, cestující, odpovědné!

Čas

Nahlásit seniory zneužití !!!!

1Víra

Čeština

Aktualizace

1Kostel

Otázka Odpověď

Prostor

Naše víra je naše morální síla


Užili jste si nový rok ohňostroje. Jste ekologický vandal Environmentální vandalové si nezaslouží dobrý rok!

Universe Custodian Guardians! ​Voice
of enslaved, gullible, homeless, ​
oppressed persecuted, struggling
and 
suffering. The Good people. 
​1 God's Favorites!!