Languages Dialects

7 Provinces

1000's of Years of Evil are coming to an End!  BE GOOD  Cage Evil

Universe Custodian Guardians not-for-profit not-for-
violence religious social-justice solutions, New-Age
time-management administrator Free Education
provider promoting > Law-Giver Manifest:
Proclaiming 1 GOD's latest ​message for everyone &
​making all previous messages obsolete. 

Welcome to the wonderful World of worshiping 1 GOD! ​​

Kázání

Všechna média

Jídlo, pití v plastových obalech je nezdravé a znečišťuje. Končí to!
Znečištění jsou v kleci!

Společenství

Kmeny

Novoroční zpráva >>>

Provincie

Hrabství

Výletní plavba je
Environmentální vandalismus! Držte majitele, operátory, posádky, cestující, odpovědné!

Čas

Nahlásit seniory
zneužití !!!!

1Víra

Čeština

Aktualizace

1Kostel

Otázka Odpověď

Prostor

Naše víra je naše morální síla

Užili jste si nový rok ohňostroje. Jste ekologický vandal
Environmentální vandalové si nezaslouží dobrý rok!