1000's of Years of Evil are coming to an End!  BE GOOD  Cage Evil

Universe Custodian Guardians not-for-profit not-for-
violence religious social-justice solutions, New-Age
time-management administrator Free Education
provider promoting > Law-Giver Manifest:
Proclaiming 1 GOD's latest ​message for everyone &
​making all previous messages obsolete. 

Welcome to the wonderful World of worshiping 1 GOD! ​​

Novoroční zpráva

Provincie

1Víra

Čeština

Aktualizace

1Kostel

Otázka Odpověď

Prostor

Naše víra je naše morální síla

Užili jste si nový rok ohňostroje. Jste ekologický vandal
Environmentální vandalové si nezaslouží dobrý rok!

Jídlo, pití v plastových obalech je nezdravé a znečišťuje. Končí to!
Znečištění jsou v kleci!

Společenství

Zlo 
Kardinál
​Pell

Kmeny

Hrabství

Výletní plavba je
Environmentální vandalismus! Držte majitele, operátory, posádky, cestující, odpovědné!

Čas

Všechna média