Fin Imobilye Pozisyon Pouvwa Richès 

Mizajou

Espas 

yon sèl Bondye yon sèl Lafwa yon sèl legliz 
Gadyen Gadyen Linivè

Anile Olympics ivè pandan ete yo 

Lafwa nou se fòs moral nou 
Gid nou an Lawgiver Manifest

yon sèl legliz

Etidye sijè 

Universe Custodian Guardians! ​
Voice of enslaved, gullible, homeless, ​
oppressed persecuted, struggling
and 
suffering. The Good people. 
1 God's Favorites!!                  

Transl​ation: Greek Ελληνικά

Updates:
Maori 

Gaz touye   
Fimen touye  
Chabon Chokes   

Fen Richès Apartheid fini parazit pwofite predatè Kounye a 

Dezame
nikleyè
 
Planèt Latè se yon zòn san nikleyè

Kesyon 
   Repons

Chak lekòl gen yon rasanbleman relijye

Anbake Kwazyè se vandalis nan anviwònman an kenbe pwopriyetè operatè yo responsab pasaje yo

Bwè manje nan resipyan plastik pa bon pou lasante e li polye

Tan

Sa ki mal
Kadinal
Pell 

Tout Media

yon sèl Lafwa

Universe Custodian Guardians not-for-profit not-
for-violence religious social-justice solutions! 
New-Age time-management administrator!
Free education provider, promoting:
 Law-GiverManifest: Proclaiming 1 God's
latest ​message for everyone and ​making all
​previous messages obsolete. 

Etidye 

Konte

Sove Planèt la Sispann achte nouvo petwòl dyezèl machin kamyonèt Shun Shame moun ki fè 

Pwopriyete etranje se trayizon
Baz militè etranje yo se Okipasyon

Rapòte abi granmoun aje yo ​

Sivilizasyon Lwès yo fini Pou siviv moun Gadyen Gadyen Sivilizasyon pran sou

7 Pwovens

New:
Fun Day