7 Pwovens

7 Tribi

Fen Imobilye nan Pouvwa Richès Pozisyon

Chak lekòl gen yon rasanbleman

Anbakman kwazyè se vandalism anviwònman! Kenbe Pwopriyetè, Operatè, Ekip, Pasaje, Responsab!

Anile Olympics ivè pandan ete a

Lafwa nou se fòs moral nou!
Gid nou an Lwa bay moun Manifeste!

1 Legliz

New:
Fun Day  

Universe Custodian Guardians! ​
Voice of enslaved, gullible, homeless, ​
oppressed persecuted, struggling
and 
suffering. The Good people. 
1 God's Favorites!!                  

Transl​ation: Abanian 
një Zoti një Besimi një Kishë

Updates:
Answers 

Fen Richès Apated fini parazit predatè pwofitasyon Koulye a 

Kesyon 
   Reponn

Mizajou

Kominote

Prèch

Sivilizasyon oksidantal fini!
Pou siviv moun Gadyen Gadyen Sivilizasyon pran plis pase!

Tan

Sa ki mal
Kadinal
Pell 

Tout Medya

1 Lafwa

Universe Custodian Guardians not-for-profit not-
for-violence religious social-justice solutions! 
New-Age time-management administrator!
Free education provider, promoting:
 Law-GiverManifest: Proclaiming 1 God's
latest ​message for everyone and ​making all
​previous messages obsolete. 

Etid 

Konte

Rapòte abi granmoun aje yo !!!!​

1 Bondye 1 Lafwa 1 Legliz
Gadyen Gadyen Linivè

Manje, bwè nan resipyan plastik se malsen ak polye. Li fini! Polye yo nan kaj! 

Espas 

Kreyòl