1 Legliz

Tan

1 Lafwa

Espas 

Kreyòl

Sivilizasyon oksidantal fini!
Pou siviv moun Gadyen Gadyen Sivilizasyon pran plis pase!

Tout Medya

Lafwa nou se fòs moral nou!
Gid nou an Lwa bay moun Manifeste!

Prèch

Sa ki mal
Kadinal
Pell 

Kesyon 
   Reponn

1 Bondye 1 Lafwa 1 Legliz
Gadyen Gadyen Linivè

Manje, bwè nan resipyan plastik se malsen ak polye. Li fini! Polye yo nan kaj! 

Universe Custodian Guardians not-for-profit not-
for-violence religious social-justice solutions! 
New-Age time-management administrator!
Free education provider, promoting:
 Law-GiverManifest: Proclaiming 1 God's
latest ​message for everyone and ​making all
​previous messages obsolete. 

7 Tribi

Anbakman kwazyè se vandalism anviwònman! Kenbe Pwopriyetè, Operatè, Ekip, Pasaje, Responsab!

7 Pwovens

Chak lekòl gen yon rasanbleman

Rapòte abi granmoun aje yo !!!!​

Fen Richès Apated fini parazit predatè pwofitasyon Koulye a 

Mizajou

Konte

Kominote

Etid 

Fen Imobilye nan Pouvwa Richès Pozisyon

Anile Olympics ivè pandan ete a

New:
Fun Day  

Translation:
עִברִית 

Universe Custodian Guardians! ​
Voice of enslaved, gullible, homeless, ​
oppressed persecuted, struggling
and 
suffering. The Good people. 
1 God's Favorites!!