New:
Fun Day  

Universe Custodian Guardians! ​
Voice of enslaved, gullible, homeless, ​
oppressed persecuted, struggling
and 
suffering. The Good people. 
1 God's Favorites!!                  

Transl​ation: Abanian 
një Zoti një Besimi një Kishë

Updates:
Answers 

Universe Custodian Guardians not-for-profit not-
for-violence religious social-justice solutions! 
New-Age time-management administrator!
Free education provider, promoting:
 Law-GiverManifest: Proclaiming 1 God's
latest ​message for everyone and ​making all
​previous messages obsolete. 

Pis
Kardinal
Pell

7  İl 

Kruiz nəqliyyatı Ətraf Vandalizmdir! Sahibləri, Operatorları, Ekipajı, Sərnişinləri hesabat verin!

Yeniləyin

1 Kilsə

Mövqe Güc Sərvətinin son mülkü 

7 qəbilə 

Yer 

Yay Qış Olimpiya oyunları 
​ləğv edin

Sual Cavab verin​ ​

Təhsil

Vaxt

İnamımız mənəvi gücümüzdür!
​Rəhbərimiz Qanun verən bir şəxsdir 

1 Allah 1 İnam 1 Kilsə
Kainat Qəyyum Qəyyumlar  

Shire 

Artıq Sərvət Apartheiddə parazitar yırtıcı mənfəət sona çatdı

Bütün media

İcma

Xütbələr

Qərb Sivilizasiyaları bitdi! İnsanın həyatda qalması üçün Qəyyum Qəyyum Sivilizasiyası ələ alır!

Yaşlılardan sui-istifadə haqqında məlumat verin !!!! 

Plastik qablarda qida, içki zərərli və çirklidir. Bitir! Çirkləndiricilər qəfəsdədir!

Azərbaycan dili

1 İnam

​Hər məktəbdə bir toplantı var