Yer 

Yay Qış Olimpiya oyunları 
​ləğv edin

Plastik qablarda qida, içki zərərli və çirklidir. Bitir! Çirkləndiricilər qəfəsdədir!

Azərbaycan dili

1 İnam

Yeniləyin

Shire 

Yaşlılardan sui-istifadə haqqında məlumat verin !!!! 

Vaxt

İnamımız mənəvi gücümüzdür!
​Rəhbərimiz Qanun verən bir şəxsdir 

Xütbələr

Universe Custodian Guardians! ​
Voice of enslaved, gullible, homeless, ​
oppressed persecuted, struggling
and 
suffering. The Good people. 
1 God's Favorites!!                  

Translation:
עִברִית 

7  İl 

Bütün media

İcma

Qərb Sivilizasiyaları bitdi! İnsanın həyatda qalması üçün Qəyyum Qəyyum Sivilizasiyası ələ alır!

1 Kilsə

Mövqe Güc Sərvətinin son mülkü 

Sual Cavab verin​ ​

Təhsil

1 Allah 1 İnam 1 Kilsə
Kainat Qəyyum Qəyyumlar  

Artıq Sərvət Apartheiddə parazitar yırtıcı mənfəət sona çatdı

Universe Custodian Guardians not-for-profit not-
for-violence religious social-justice solutions! 
New-Age time-management administrator!
Free education provider, promoting:
 Law-GiverManifest: Proclaiming 1 God's
latest ​message for everyone and ​making all
​previous messages obsolete. 

7 qəbilə 

Pis
Kardinal
Pell

​Hər məktəbdə bir toplantı var

Kruiz nəqliyyatı Ətraf Vandalizmdir! Sahibləri, Operatorları, Ekipajı, Sərnişinləri hesabat verin!

New:
Fun Day