Anuloni Lojërat Olimpike Dimërore Verore


Shqiptare

Të gjitha mediat

Pyetje
   
Përgjigje

Pasuria e Fundit e Pasurisë së Fuqisë së Pozicionit  

1 Besimi

Studimi

1 Kisha

Transporti detar është Vandalizëm Mjedisi! Bëni përgjegjës pronarët, operatorët, ekuipazhin, udhëtarët!

Koha

E keqja
Kardinal
Pell

Përditëso

Ushqimi, pija në kontejnerë plastikë është jo i shëndetshëm dhe ndot. Mbaron! Ndotësit janë në kafaz!

1 Zot 1 Besimi 1 Kisha
Universi Kujdestari Kujdestarët

Komuniteti

Fundi i Pasurisë Aparteid përfundon fitimin parazitar grabitqar Tani

7 Fise

Hapësirë

1000's of Years of Evil are coming to an End!  BE GOOD  Cage Evil

Raportoni abuzimin e të moshuarve !!!!

7 Provinca

Besimi ynë është forca jonë morale ! 
​Manifesti ynë Ligjvënës udhëzues!

Hutbe

Welcome to the wonderful World of worshiping 1 GOD! ​​

Qarku

Universe Custodian Guardians not-for-profit not-
for-violence religious social-justice olutions, 
New-Age time-management administrator Free
Education provider promoting > Law-Giver
Manifest:
Proclaiming 1 GOD's latest ​message 
for everyone and ​making all previous messages
obsolete. 

Universe Custodian Guardians! ​
Voice of enslaved, gullible, homeless, ​
oppressed persecuted, struggling
and 
suffering. The Good people. 
​1 God's Favorites!!