Universe Custodian Guardians not-for-profit not-
for-violence religious social-justice solutions! 
New-Age time-management administrator!
Free education provider, promoting:
 Law-GiverManifest: Proclaiming 1 God's
latest ​message for everyone and ​making all
​previous messages obsolete. 

Qarku

Studimi

Qytetërimet Perëndimore mbarojnë! Për mbijetesën njerëzore, Civilizimi i Kujdestarit të Kujdestarisë merr përsipër!

7 Fise

Hapësirë

Përditëso

Ushqimi, pija në kontejnerë plastikë është jo i shëndetshëm dhe ndot. Mbaron! Ndotësit janë në kafaz!

Komuniteti

Besimi ynë është forca jonë morale ! 
​Manifesti ynë Ligjvënës udhëzues!

Hutbe

Raportoni abuzimin e të moshuarve !!!!

Pyetje Përgjigje

Koha

E keqja
Kardinal
Pell

1 Zot 1 Besimi 1 Kisha
Universi Kujdestari Kujdestarët

Fundi i Pasurisë Aparteid përfundon fitimin parazitar grabitqar Tani

7 Provinca

Çdo shkollë ka një Mbledhje

Shqiptare

1 Besimi

Transporti detar është Vandalizëm Mjedisi! Bëni përgjegjës pronarët, operatorët, ekuipazhin, udhëtarët!

Anuloni Lojërat Olimpike Dimërore Verore

1 Kisha

Të gjitha mediat

Translation:
עִברִית 

Pasuria e Fundit e Pasurisë së Fuqisë së Pozicionit  

Universe Custodian Guardians! ​
Voice of enslaved, gullible, homeless, ​
oppressed persecuted, struggling
and 
suffering. The Good people. 
1 God's Favorites!!                  

New:
Fun Day