New:
Fun Day  

Paparangi Whenua He rohe karihi kore

Raportoni abuzimin e të moshuarve

7 Provinca

një Zoti një Besimi një Kishë

Të gjitha mediat

Ruaj planetin Ndaloni blerjen e
​makinave të reja me naftë me benzinë ​​furgona Shmangni turpin njerëzit që bëjnë

Qytetërimet perëndimore mbarojnë Për mbijetesën e njeriut, Mbrojtësi Kujdestar Civilizimi merr përsipër

1 Kishë

Transporti me lundrim është Vandalizëm Mjedisor Mbaj Pronarët Operatorë ​Paagjerët e ekuipazhit të Përgjegjshëm

E keqja
Kardinal
Pell

Temat e studimit

Besimi ynë është forca jonë morale   Udhërrëfyesi ynë Manifesti i Ligjvënësit

Gazi vret
Pirja e duhanit vret
Mbytje qymyri

Pija ushqimore në enë plastike është e pashëndetshme dhe ndot Ajo përfundon ​Ndotësit janë mbyllur në kafaz

Fundi Wealth Aparteidit fund profiterimit grabitqar parazitar Tani

Hapësirë

Universe Custodian Guardians not-for-profit not-
for-violence religious social-justice solutions! 
New-Age time-management administrator!
Free education provider, promoting:
 Law-GiverManifest: Proclaiming 1 God's
latest ​message for everyone and ​making all
​previous messages obsolete. 

Qarkut

Pronësia e huaj është Tradhti Bazat ushtarake të huaja janë Profesioni 

Çdo shkollë ka një tubim fetar

Përditëso

Anuloni Olimpiada Verore Dimërore 

Transl​ation: Bangla 
বাংলা 

Updates:
Maori 

Pyetje Përgjigje

1 Besimi

Studimi

Koha

Fundi i Pasurisë së Pozicionit Fuqia e Pasurisë  

Universe Custodian Guardians! ​
Voice of enslaved, gullible, homeless, ​
oppressed persecuted, struggling
and 
suffering. The Good people. 
1 God's Favorites!!