Universe Custodian Guardians! ​
Voice of enslaved, gullible, homeless, ​
oppressed persecuted, struggling
and 
suffering. The Good people. 
1 God's Favorites!!                  

Translation:
አማር 

Update: 
1 Faith

Universe Custodian Guardians not-for-profit not-
for-violence religious social-justice solutions! 
New-Age time-management administrator!
Free education provider, promoting:
 Law-GiverManifest: Proclaiming 1 God's
latest ​message for everyone and ​making all
​previous messages obsolete. 

Qarku

7 Provinca

Pronësia e huaj është Tradhti Bazat ushtarake të huaja janë Profesioni 

Çdo shkollë ka një tubim fetar

Shqiptare

Të gjitha mediat

Çarmatim bërthamor

Ruani Planeti Ndaloni blerjen e  makinave të reja me naftë me benzinë ​​furgona Shmangni turpin njerëzit që bëjnë  

Pyetje Përgjigje

Pasuria e Fundit e Pasurisë së Fuqisë së Pozicionit  

1 Besimi

Studimi

Qytetërimet perëndimore marrin fund! Për mbijetesën njerëzore, Qytetërimi Kujdestar Kujdestar merr përsipër  

1 Kisha

Transporti detar është Vandalizëm Mjedisi! Bëni përgjegjës pronarët, operatorët, ekuipazhin, udhëtarët!

Koha

E keqja
Kardinal
Pell

Përditëso

Gazi vret
Pirja e duhanit vret
Mbytje qymyri

Ushqimi, pija në kontejnerë plastikë është jo i shëndetshëm dhe ndot. Mbaron! Ndotësit janë në kafaz!

1 Zot 1 Besimi 1 Kisha
Universi Kujdestari Kujdestarët

Anuloni Lojërat Olimpike Dimërore Verore

Komuniteti

Fund Aparteidi i pasurisë fund profiterimit grabitqar parazitar Tani

7 Fise

Hapësirë

Besimi ynë është forca jonë morale ! 
​Manifesti ynë Ligjvënës udhëzues!

Hutbe

Standard

Raportoni abuzimin e të moshuarve !!!!

New:
Fun Day