Qarku

Besimi ynë është forca jonë morale ! 

Hutbe

Raportoni abuzimin e të moshuarve !!!!

Shqiptare

Të gjitha mediat

Pyetje
   
Përgjigje

Studimi

1 Kisha

Transporti detar është Vandalizëm Mjedisi! Bëni përgjegjës pronarët, operatorët, ekuipazhin, udhëtarët!

Koha

E keqja
Kardinal
Pell

Përditëso

Ushqimi, pija në kontejnerë plastikë është jo i shëndetshëm dhe ndot. Mbaron! Ndotësit janë në kafaz!

1 Zot 1 Besimi 1 Kisha
Universi Kujdestari Kujdestarët

Komuniteti

7 Fise

Hapësirë

Universe Custodian Guardians! ​
Voice of enslaved, gullible, homeless, ​
oppressed persecuted, struggling
and 
suffering. The Good people. 
​1 God's Favorites!!                  

1000's of Years of Evil are coming to an End!  BE GOOD  Cage Evil

Universe Custodian Guardians not-for-profit not-
for-violence religious social-justice olutions, 
New-Age time-management administrator Free
Education provider promoting > Law-Giver
Manifest:
Proclaiming 1 GOD's latest ​message 
for everyone and ​making all previous messages
obsolete. 

Welcome to the wonderful World of worshiping 1 GOD! ​​

7 Provinca

1 Besimi